top of page
REACT JS / Փուլ 3,4

REACT JS

(Փուլ 3)


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

  • JSX syntax
  • React Components
  • React Router
  • Forms
  • Working with the server
  • React Hooks
  • Mini Projects
  • Big Shop in React

ԱՅԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Դասընթացի մեկնարկը` Հունիս 27, 2024

Դասընթացի տևողությունը՝ 50 ժամ / 20 դաս (2.5 ամիս)

Դասընթացի օրեր՝  Երկուշաբթի և հինգշաբթի / 19:00 - 21:30

Դասընթացի արժեքը՝ 115 000 ՀՀ դրամ (ամբողջ փուլի արժեքը), ամսական 57 500 ՀՀ դրամ


REACT JS / Պրակտիկա

(Փուլ 4)


ԱՅԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Դասընթացի մեկնարկը` 2024

Դասընթացի տևողությունը՝  25 ժամ / 10 դաս

Դասընթացի օրեր՝  Երկուշաբթի և հինգշաբթի / 19:00 - 21:30

Դասընթացի արժեքը՝ 59 000 ՀՀ դրամ (ամբողջ փուլի արժեքը


REACT JS / Փուլ 3,4

57 500,00AMDPrice
  •  

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ 

Հաշվի առնելով, որ  տեղերը սահմանափակ են, մասնակիցների ընտրությունը կկատարվի ըստ դիմելու առաջնահերթության:  Ընտրված մասնակիցները լրացուցիչ կտեղեկացվեն:
Հարցերի դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել 010 / 93 / 99 556810: 

Մեր ուսանողները աշխատում են

Մեր դասախոսները

Շնորհակալություն գրանցվելու համար:

Սկսենք Սովորել Միասին