top of page
Ցանցային տեխնոլոգիաներ

Ցանցային տեխնոլոգիաներ. հիմունքներ և պրակտիկ հմտություններ


ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Ցանցային ադմինիստրատորը ՏՏ փորձագետ է, որը ղեկավարում է կազմակերպության ցանցը: Ցանցային ադմինիստրատորը պատասխանատու է ընկերության համակարգչային ցանցը անխափան և արդիական պահելու համար: Ցանցային ադմինիստրատորները էական դեր են խաղում ցանկացած կազմակերպության ՏՏ բաժնում: Նրանք ամեն ինչ սահուն և ապահով են պահում`առանց ընդհատումների: Ցանցային ադմինիստրատորն ունի բազմաթիվ պարտականություններ, որոնք կարող են փոխվել ՝ հիմնվելով իրենց ընկերության կարիքների վրա:


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

 • Համակարգչային ցանց, սահմանում, տիպեր։ Ցանցերի կառուցման տոպոլոգիա
 • OSI մոդելը, որպես ընդհանուր օգտագործման ստանդարտ
 • Համակարգչային ցանցի աշխատանքային սկզբունքը. Հոսքերի և փաթեթների համակցում
 • Տվյալների փոխանցման միջավայրերի տեսակները. UTP (STP, FTP), Fiber Optical, Wireless
 • Ethernet ցանց, որպես ընդհանուր օգտագործման միջավայր. CSMA/CD աշխատանքային սկզբունքը
 • Ցանցային սարքավորումները աշխատանքը տվյալների փոխանցման մակարդակում (Network Cards, Repeater, Hub, Switch)
 • VLAN տեխնոլոգիայի աշխատանքը
 • NETBIOS/NETBEUI, IPX/SPX, TCP/IP ցանցային արձանագրությունների ընդհանուր համեմատությունը և աշխատանքային սկզբունքները
 • Թվային համակարգերի համեմատությունը (երկուական, ութական, տասական, տասնվեցական ) Երկուական թվային համակարգի հաշվարկային մեթոդները
 • TCP/IP արձանագրության հասցեավորման համակարգի կառուցվածքը: IP հասցեների դասակարգումները (A, B, C, D, E)
 • TCP/IP արձանագրության հասցեավորման համակարգի կառուցվածքը; Հանրային և մասնավոր հասցեներ
 • Ցանցային դիմակ (netmask) հասկացողությունը, կառուցվածքը։ Ենթացանցեր և ենթացանցային դիմակների կարուցում
 • Network address, Network Broadcast հասկացություններ
 • IP Routing հասկացողությունը; Router-ների աշխատանքային սկզբունքը
 • IP փաթեթի անցում։ a)Ներցանցային հասցեավորման ժամանակ; b)Միջցանցային հասցեավորոման ժամանակ
 • IP աղյուսակ հասկացողությունը; Դինամիկ ուղորդման արձանագրություններ (RIP, OSPF, BGP)
 • TCP - Transmission Control Protocol, UDP - User Datagram Protocol -  արձանագրությունների նկարագրությունը, հիմնական աշխատանքային սկզբունքները: Օգտագործման (կիրառման) բնագավառները
 • Port հասկացողությունը IP համակարգում
 • ICMP արձանագրություն: Ping, Traceroute (Tracert: Windows) ծրագրային գործիքներ
 • DNS – դոմենային անունների համակարգ. Աշխատանքային սկզբունքը
 • DNS – դոմենային անունների համակարգ. Դինամիկ DNS հասկացողությունը
 • Nslookup ծրագրային գործիքը
 • DHCP (Server, Client) համակարգը: Աշխատանքային սկզբունքը։ Առավելությունները, առաջացող խնդիրները և լուծման մեթոդները
 • Mainframe/Supercomputer/Cluster/Grid/Cloud համակարգերի աշխատանքային սկզբունքները
 • Telnet/SSH/RDP արձանագրությունները, Virtual Terminal հասկացողությունը։ Արձանագրությունների աշխատանքային սկզբունքները
 • FTP/FTPS/SFTP արձանագրությունները։ Աշխատանքային սկզբունքները Proxy Server հասկացողությունը։ Աշխատանքային սկզբունքը
 • SMTP, POP, IMAP – նամակագրության արձանագրությունները և աշխատանքային սկզբունքները
 • HTTP արձանագրության աշխատանքային սկզբունքը
 • Firewall հասկացողությունը։ Աշխատանքային սկզբունքը։ Firewall-ի սահմանափակումը ըստ IP հասցեի, դոմենային անվան, Port պարամետրի և  պրոտոկոլ/ծրագիր պարամետրի
 • VPN հասկացողությունը։ Աշխատանքային սկզբունքը
 • NAT, PAT հասկացությունները։ Աշխատանքային սկզբունքները

ԱՅԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Դասընթացի մեկնարկը՝ 2024

Դասընթացի տևողությունը՝ 32 ժամ / 16 դաս (2 ամիս)

Դասընթացի արժեքը՝  99 000 ՀՀԴ (ԱԱՀ-ն ներառված է)

Ցանցային տեխնոլոգիաներ

99 000,00AMDPrice

  ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ 

  Հաշվի առնելով, որ  տեղերը սահմանափակ են, մասնակիցների ընտրությունը կկատարվի ըստ դիմելու առաջնահերթության:  Ընտրված մասնակիցները լրացուցիչ կտեղեկացվեն:
  Հարցերի դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել 010 / 93 / 99 556810: 

  Մեր ուսանողները աշխատում են

  Մեր դասախոսները

  Շնորհակալություն գրանցվելու համար:

  Սկսենք Սովորել Միասին