top of page
LINUX / Փուլ 1

“LINUX-ի Հիմունքներ”

(Փուլ 1)


ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Դասընթացի նպատակն է օգնել ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Լինուքս Օպերացիոն Համակարգը: Ծրագիրն իր մեջ ներառում է Լինուքսի կարևորագույն ասպեկտները, ինչպիսիք են Լինուքս Կերնել, Լինուքս գործընթացներ, ֆայլերի համակարգում և այլն: Դասընթացը կտրամադրի անհրաժեշտ հմտություններ Լինուքսի հիմնական հասկացությունների եւ գործիքների մասին: Դասընթացը ներառում է Լինուքսի հիմնական հրամանները, ինչպես նաև Լինուքսի և այլ հայտնի օպերացիոն համակարգերի տարբերությունները և  ցույց կտա, որ Լինուքսի օգտագործումը կբացի ամբողջովին նոր համակարգչային աշխարհ: Այլ կերպ ասած կփաստի, որ Լինուքս օգտագործողը պասիվ առարկա չէ, որն արձագանքում է զուտ նրան, ինչ իրեն թույլ է տալիս օպերացիոն համակարգը, այլ ակտիվ ծրագրավորող է, ով ունի ամբողջական վերահսկողոություն ողջ օպերացիոն համակարգի վրա: Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կանցնեն համապատասխան տեստավորում, և կանցնեն հաջորդ փուլ:


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

Դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողները կկարողանան օգտագործել Լինուքս համակարգի բաղադրիչները, աշխատել գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ, հասկանալ Լինուքսի ֆայլերի հետ աշխատելու հնարավորությունները, ինչպես նաև կառավարել Լինուքսի ֆայլերը: Ստեղծել, փոփոխել և ջնջել ֆայլեր, կառավարել գործընթացները, օգտագործել տարբեր հրամաններ, գործիքներ և ծառայություններ, հասկանալ ֆայլի համակարգը, իրականացնել հիմնական տեքստի մանիպուլյացիա, գրել պարզ սցենարներ, հասկանալ արխիվային ֆայլեր ստեղծելու հիմնարար սկզբունքները:


Դասընթացը ներառում է հետևյալ թեմաները`

 • Լինուքս համակարգի հակիրճ նկարագիր
 • Լինուքսի գործունեության հիմնական սկզբունքները
 • Օգտագործողները, խմբերը և գաղտնաբառերը
 • Լինուքսի ֆայլային համակարգերը. Ֆայլերի թույլտվությունները
 • Արտոնյալ օգտագործող (root). Արտոնյալ օգտագործող դառնալու
 • հնարավորությունները (su, sudo)
 • Լինուքսի պրոցեսները և ենթապրոցեսները
 • INIT/Upstart պրոցես
 • Պրոցեսների կառավարում. Ազդանշաններ
 • Տեքստային ֆայլերի հետ աշխատելու հիմնական հնարավորությունները
 • Որոշ օգտակար հրամաններ
 • Օգտագործողների հաշվեհամարները. Մուտք և ելք
 • Կարևոր ֆայլերի կառուցվածքը
 • Լինուքսի կառուցվածքը. Միջուկ (kernel). Մոդուլներ
 • Համակարգի սկզբնական բեռնավորում. Բեռնավորող ծրագրեր. MBR
 • Տեքստային խմբագրիչներ
 • Պարբերական պրոցեսներ (cron)
 • Ծրագրային փաթեթներ. Արխիվացում:
 • Լինուքսի հրամանների տողը
 • Shell ինտերպրետատորների ներկայացում
 • Shell ծրագրավորման լեզու: Shell լեզվով ծրագրավորման հիմունքներ
 • Գրաֆիկական միջավայրի ներկայացում (X Window,KDE,GNOME)
 • Լինուքս օպերացիոն համակարգի տեղադրում

Դասընթացի մեկնարկ՝ 2024

Դասընթացի տևողությունը՝ 20 ժամ  / 10 դաս

Դասընթացի  արժեքը՝ 62 000 ՀՀԴ (1.5 ամսվա արժեքը)


Մասնակիցները պետք է ունենան համակարգիչների հետ աշխատելու տարրական մակարդակի աշխատելու փորձ: Որևէ օպերացիոն համակարգի հետ աշխատելու փորձը առավելություն կլինի:

LINUX / Փուլ 1

62 000,00AMDPrice

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ 

Հաշվի առնելով, որ  տեղերը սահմանափակ են, մասնակիցների ընտրությունը կկատարվի ըստ դիմելու առաջնահերթության:  Ընտրված մասնակիցները լրացուցիչ կտեղեկացվեն:
Հարցերի դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել 010 / 93 / 99 556810: 

Մեր ուսանողները աշխատում են

Մեր դասախոսները

Շնորհակալություն գրանցվելու համար:

Սկսենք Սովորել Միասին